คานาซาวะ → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

出發時間:
12:02 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  12:48 - 15:53
  3h 5min JPY 7,610 3 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:48
  14:45
  米原
  車站
  timetable 時間表
  14:57
  15:25
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  15:34
  15:39
  久屋大道
  久屋大通
  車站
  timetable 時間表
  15:42
  15:47
  上前津
  車站
  9號口
  15:47
  15:53
 2. 2
  12:48 - 16:38
  3h 50min JPY 6,920 3 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:48
  14:45
  米原
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:35
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  15:41
  16:20
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  16:28
  16:32
  上前津
  車站
  9號口
  16:32
  16:38
 3. 3
  12:28 - 16:38
  4h 10min JPY 6,580 4 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:28
  13:00
  小松
  車站
  timetable 時間表
  13:05
  14:45
  米原
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:35
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  15:41
  16:20
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  16:28
  16:32
  上前津
  車站
  9號口
  16:32
  16:38
 4. 4
  12:48 - 16:45
  3h 57min JPY 6,920 3 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:48
  14:45
  米原
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:35
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  15:41
  16:20
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  北口
  16:20
  16:22
  金山(愛知県)(バス)
  公車站
  2番のりば
  16:37
  16:43
  上前津(巴士)
  上前津(バス)
  公車站
  2回目の停車
  16:43
  16:45
 5. 5
  12:02 - 15:10
  3h 8min JPY 93,940
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  12:02
  15:10
zoom bar parts