คานาซาวะ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
17:51 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:54 - 00:32
  6h 38min JPY 11,330 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  20:34
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  21:15
  23:41
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  23:41
  00:32
 2. 2
  17:54 - 00:32
  6h 38min JPY 11,980 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  20:09
  京都
  車站
  timetable 時間表
  20:30
  21:44
  日根野
  車站
  timetable 時間表
  22:04
  23:41
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  23:41
  00:32
 3. 3
  17:54 - 00:32
  6h 38min JPY 11,330 3 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  20:09
  京都
  車站
  timetable 時間表
  20:13
  21:04
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  21:12
  21:18
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  21:23
  23:41
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  23:41
  00:32
 4. 4
  17:51 - 23:07
  5h 16min JPY 173,960
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  17:51
  23:07
zoom bar parts