คานาซาวะ → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出發時間:
12:40 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  14:46 - 19:07
  4h 21min JPY 37,520 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  西口
  14:46
  14:50
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  3番のりば
  14:50
  15:30
  小松空港(バス)
  公車站
  15:30
  15:34
  小松機場
  小松空港
  機場
  timetable 時間表
  16:10
  17:45
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:20
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:00
  筑前前原
  車站
  北口
  19:00
  19:07
 2. 2
  13:20 - 19:31
  6h 11min JPY 19,060 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  15:36
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:46
  18:30
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:43
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:24
  筑前前原
  車站
  北口
  19:24
  19:31
 3. 3
  12:48 - 19:59
  7h 11min JPY 19,620 3 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:48
  14:45
  米原
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  16:08
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:18
  19:02
  博多
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:52
  筑前前原
  車站
  北口
  19:52
  19:59
 4. 4
  12:40 - 23:13
  10h 33min JPY 307,900
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  12:40
  23:13
zoom bar parts