คานาซาวะ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

出發時間:
06:01 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  06:45 - 15:15
  8h 30min JPY 20,780 4 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:45
  09:18
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  11:50
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:09
  13:36
  大分
  車站
  timetable 時間表
  13:47
  14:59
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  14:59
  15:01
  竹田站前(大分縣)
  竹田駅前(大分県)
  公車站
  15:03
  15:10
  竹田營業所
  竹田営業所
  公車站
  15:10
  15:15
 2. 2
  06:45 - 15:15
  8h 30min JPY 20,780 4 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:45
  08:55
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  11:35
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:09
  13:36
  大分
  車站
  timetable 時間表
  13:47
  14:59
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  14:59
  15:01
  竹田站前(大分縣)
  竹田駅前(大分県)
  公車站
  15:03
  15:10
  竹田營業所
  竹田営業所
  公車站
  15:10
  15:15
 3. 3
  06:07 - 15:15
  9h 8min JPY 20,780 4 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  09:01
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:18
  11:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:09
  13:36
  大分
  車站
  timetable 時間表
  13:47
  14:59
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  14:59
  15:01
  竹田站前(大分縣)
  竹田駅前(大分県)
  公車站
  15:03
  15:10
  竹田營業所
  竹田営業所
  公車站
  15:10
  15:15
 4. 4
  07:15 - 15:32
  8h 17min JPY 21,530 3 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  07:15
  09:58
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:06
  12:23
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:39
  13:59
  大分
  車站
  府內中央口〔北口〕
  13:59
  14:09
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公車站
  14:14
  15:21
  竹田玉來
  竹田玉来
  公車站
  15:21
  15:32
 5. 5
  06:01 - 17:40
  11h 39min JPY 379,050
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  06:01
  17:40
zoom bar parts