เกียวโต → มัตสึเอะ

出發時間:
05:10 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  06:55 - 10:38
  3h 43min JPY 11,430 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  07:55
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  08:05
  10:38
 2. 2
  06:44 - 11:57
  5h 13min JPY 5,800 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  07:48
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  07:48
  07:52
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  08:00
  11:55
  松江站
  松江駅
  公車站
  11:55
  11:57
  มัตสึเอะ
  車站
  北口
 3. 3
  06:00 - 11:57
  5h 57min JPY 5,800 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:30
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  07:30
  07:34
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  08:00
  11:55
  松江站
  松江駅
  公車站
  11:55
  11:57
  มัตสึเอะ
  車站
  北口
 4. 4
  06:58 - 12:09
  5h 11min JPY 6,070 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  06:58
  07:29
  新大阪
  車站
  正面口
  07:29
  07:37
  新大阪(阪急巴士候機樓)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  公車站
  07:40
  12:07
  松江站
  松江駅
  公車站
  12:07
  12:09
  มัตสึเอะ
  車站
  北口
 5. 5
  05:10 - 08:57
  3h 47min JPY 105,380
  cancel cancel
  เกียวโต
  05:10
  08:57
zoom bar parts