เกียวโต → ชินยามากุจิ

出發時間:
08:19 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  08:26 - 10:33
  2h 7min JPY 13,320 無轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  10:33
 2. 2
  08:29 - 10:47
  2h 18min JPY 13,320 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  08:29
  08:57
  新神戶
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  10:47
 3. 3
  08:46 - 11:24
  2h 38min JPY 13,320 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  08:46
  10:27
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  10:36
  11:24
 4. 4
  09:30 - 12:03
  2h 33min JPY 12,980 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  09:30
  09:53
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:06
  12:03
 5. 5
  08:19 - 14:03
  5h 44min JPY 165,300
  cancel cancel
  เกียวโต
  08:19
  14:03
zoom bar parts