เกียวโต → หอชมวิวฮามะนาสุ

出發時間:
19:02 09/16, 2021
cancel
 1. 1
  20:01 - 09:23
  13h 22min JPY 24,460 3 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  20:01
  22:15
  東京
  車站
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  東京站
  東京駅〔八重洲南口〕
  公車站
  22:30
  07:10
  秋田站東口
  秋田駅東口
  公車站
  07:10
  07:19
  秋田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  07:27
  08:26
  東能代
  車站
  08:26
  08:29
  東能代站前
  東能代駅前
  公車站
  08:32
  08:44
  能代站前
  能代駅前
  公車站
  08:44
  09:23
 2. 2
  20:01 - 09:28
  13h 27min JPY 24,490 3 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  20:01
  22:15
  東京
  車站
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  東京站
  東京駅〔八重洲南口〕
  公車站
  22:30
  07:10
  秋田站東口
  秋田駅東口
  公車站
  07:10
  07:19
  秋田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  07:27
  08:26
  東能代
  車站
  08:26
  08:29
  東能代站前
  東能代駅前
  公車站
  08:42
  08:57
  柳町新道
  公車站
  08:57
  09:28
 3. 3
  20:01 - 09:33
  13h 32min JPY 24,650 4 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  20:01
  22:15
  東京
  車站
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  東京站
  東京駅〔八重洲南口〕
  公車站
  22:30
  07:10
  秋田站東口
  秋田駅東口
  公車站
  07:10
  07:19
  秋田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  07:27
  08:26
  東能代
  車站
  08:26
  08:29
  東能代站前
  東能代駅前
  公車站
  08:32
  08:47
  能代站
  能代ステーション
  公車站
  09:00
  09:05
  下浜(秋田県)
  公車站
  09:05
  09:33
 4. 4
  19:08 - 10:06
  14h 58min JPY 22,990 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  19:08
  21:42
  東京
  車站
  八重洲南口
  21:42
  21:57
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  22:20
  08:05
  秋田站東口
  秋田駅東口
  公車站
  08:05
  08:14
  秋田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  08:20
  09:24
  能代
  車站
  09:24
  10:06
 5. 5
  19:02 - 06:28
  11h 26min JPY 302,590
  cancel cancel
  เกียวโต
  19:02
  06:28
zoom bar parts