เกียวโต → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
11:55 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  12:10 - 15:16
  3h 6min JPY 8,460 IC JPY 8,430 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:31
  14:54
  富山
  車站
  正面口
  14:54
  15:04
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  15:10
  諏訪川原
  車站
  15:10
  15:16
 2. 2
  12:10 - 15:16
  3h 6min JPY 8,460 IC JPY 8,430 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:31
  14:54
  富山
  車站
  正面口
  14:54
  15:04
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  15:09
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  15:09
  15:16
 3. 3
  12:10 - 15:24
  3h 14min JPY 8,670 3 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:31
  14:54
  富山
  車站
  北口
  14:54
  14:57
  富山站北口
  富山駅北口
  公車站
  3のりば
  14:57
  15:08
  城址公園前
  公車站
  15:18
  15:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  15:21
  15:24
 4. 4
  12:10 - 16:24
  4h 14min JPY 7,970 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  15:07
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  16:05
  富山
  車站
  正面口
  16:05
  16:13
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  16:15
  16:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  16:21
  16:24
 5. 5
  11:55 - 15:53
  3h 58min JPY 110,910
  cancel cancel
  เกียวโต
  11:55
  15:53
zoom bar parts