เกียวโต → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

出發時間:
14:32 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  14:45 - 16:39
  1h 54min JPY 3,470 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  14:45
  15:08
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:26
  海南
  車站
  西出口
  16:26
  16:29
  海南站前
  海南駅前
  公車站
  2番のりば
  16:30
  16:34
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公車站
  16:34
  16:39
 2. 2
  14:39 - 17:43
  3h 4min JPY 2,370 3 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  14:39
  15:20
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:28
  15:41
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  15:52
  16:50
  和歌山市
  車站
  16:50
  16:54
  南海和歌山市站
  南海和歌山市駅
  公車站
  2番のりば
  16:56
  17:39
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公車站
  17:39
  17:43
 3. 3
  15:00 - 17:50
  2h 50min JPY 2,310 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:28
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:38
  17:07
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  17:23
  17:34
  黑江
  黒江
  車站
  17:34
  17:50
 4. 4
  14:39 - 17:50
  3h 11min JPY 2,310 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  14:39
  15:20
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:38
  17:07
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  17:23
  17:34
  黑江
  黒江
  車站
  17:34
  17:50
 5. 5
  14:32 - 16:13
  1h 41min JPY 44,920
  cancel cancel
zoom bar parts