เกียวโต → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
23:34 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  23:54 - 10:01
  10h 7min JPY 4,160 6 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  23:54
  00:41
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  04:55
  05:17
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  05:25
  05:40
  車站
  timetable 時間表
  05:44
  06:43
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  06:54
  08:39
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  08:39
  08:42
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  08:45
  08:54
  紀南醫院(和歌山縣)
  紀南病院(和歌山県)
  公車站
  09:16
  09:24
  下萬呂
  下万呂
  公車站
  09:24
  10:01
 2. 2
  06:51 - 10:48
  3h 57min JPY 5,500 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  07:22
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:33
  09:57
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:57
  10:48
 3. 3
  08:38 - 12:09
  3h 31min JPY 5,790 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  08:38
  09:18
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:32
  11:45
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:45
  11:48
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 4. 4
  07:23 - 12:09
  4h 46min JPY 4,030 4 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  07:23
  07:54
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  09:43
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  10:58
  御坊
  車站
  timetable 時間表
  11:03
  11:51
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:51
  11:54
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 5. 5
  23:34 - 02:35
  3h 1min JPY 84,500
  cancel cancel
  เกียวโต
  23:34
  02:35
zoom bar parts