มิยะจิมะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
21:48 08/05, 2021
cancel
 1. 1
  22:14 - 15:36
  17h 22min JPY 18,710 7 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  22:14
  22:24
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  22:26
  22:32
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  23:27
  00:01
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:28
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:44
  10:25
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  10:25
  10:31
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  10:40
  13:11
  寺分(石川縣)
  寺分(石川県)
  公車站
  13:16
  13:25
  柳田(石川縣)
  柳田(石川県)
  公車站
  13:25
  13:29
  柳田(石川縣)
  柳田(石川県)
  公車站
  14:08
  14:32
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  15:25
  15:36
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  15:36
  15:36
 2. 2
  22:14 - 15:36
  17h 22min JPY 18,710 7 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  22:14
  22:24
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  22:26
  22:32
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  23:27
  00:01
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:43
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  10:25
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  10:25
  10:31
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  10:40
  13:11
  寺分(石川縣)
  寺分(石川県)
  公車站
  13:16
  13:25
  柳田(石川縣)
  柳田(石川県)
  公車站
  13:25
  13:29
  柳田(石川縣)
  柳田(石川県)
  公車站
  14:08
  14:32
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  15:25
  15:36
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  15:36
  15:36
 3. 3
  22:14 - 17:01
  18h 47min JPY 18,840 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  22:14
  22:24
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  22:26
  22:32
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  23:27
  00:01
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:28
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:44
  10:25
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  10:25
  10:31
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  10:40
  13:43
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  16:23
  17:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  17:01
  17:01
 4. 4
  08:25 - 19:31
  11h 6min JPY 18,840 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  08:25
  08:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  08:37
  08:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  08:47
  09:15
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:22
  10:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  13:20
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  13:20
  13:26
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  14:20
  17:23
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  18:53
  19:31
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  19:31
  19:31
 5. 5
  21:48 - 07:22
  9h 34min JPY 211,910
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  21:48
  07:22
zoom bar parts