มิยะจิมะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出發時間:
14:54 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  15:15 - 01:08
  9h 53min JPY 22,390 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  15:15
  15:25
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  15:27
  15:34
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  15:34
  16:02
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  16:22
  20:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:36
  21:25
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  21:37
  21:52
  群馬總社
  群馬総社
  車站
  timetable 時間表
  22:02
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  22:17
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  22:17
  01:08
 2. 2
  15:15 - 01:08
  9h 53min JPY 22,390 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  15:15
  15:25
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  15:27
  15:34
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  15:34
  16:02
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  16:22
  20:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:24
  21:20
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  21:37
  22:01
  澀川
  渋川
  車站
  timetable 時間表
  22:11
  22:17
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  22:17
  01:08
 3. 3
  15:15 - 01:08
  9h 53min JPY 44,090 IC JPY 44,082 8 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  15:15
  15:25
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  15:27
  15:34
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  15:34
  16:02
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  16:02
  16:11
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  5番のりば
  16:20
  17:10
  広島空港(バス)
  公車站
  17:10
  17:13
  廣島機場
  広島空港
  機場
  timetable 時間表
  17:45
  19:15
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:20
  19:30
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  19:31
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  19:46
  品川
  車站
  timetable 時間表
  19:54
  20:02
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:36
  21:25
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  21:37
  21:52
  群馬總社
  群馬総社
  車站
  timetable 時間表
  22:02
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  22:17
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  22:17
  01:08
 4. 4
  15:10 - 01:08
  9h 58min JPY 22,390 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  15:10
  15:20
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  15:22
  15:28
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  15:34
  16:02
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  16:22
  20:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:24
  21:20
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  21:37
  21:58
  八木原
  車站
  timetable 時間表
  22:07
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  22:17
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  22:17
  01:08
 5. 5
  14:54 - 01:30
  10h 36min JPY 247,430
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  14:54
  01:30
zoom bar parts