มิยะจิมะ → ซึทาญ่า

出發時間:
04:34 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  05:45 - 12:30
  6h 45min JPY 17,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  05:45
  05:55
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:03
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  06:33
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  09:04
  名古屋
  車站
  太閤通口
  09:04
  09:12
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  09:45
  12:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  12:20
  12:30
 2. 2
  05:45 - 12:42
  6h 57min JPY 17,020 IC JPY 17,000 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  05:45
  05:55
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:04
  廣電宮島口
  広電宮島口
  車站
  timetable 時間表
  06:06
  直達車
  待在同一台車上
  廣電西廣島(己斐)
  広電西広島(己斐)
  車站
  07:12
  廣島站
  広島駅〔広島電鉄〕
  車站
  07:12
  07:24
  廣島
  広島
  車站
  南口
  timetable 時間表
  07:30
  09:47
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  10:19
  岐阜
  車站
  長良口
  10:19
  10:24
  名鐵岐阜巴士總站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公車站
  Aのりば
  10:30
  12:32
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  12:32
  12:42
 3. 3
  05:45 - 12:44
  6h 59min JPY 17,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  05:45
  05:55
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:03
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  06:33
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  09:04
  名古屋
  車站
  太閤通口
  09:04
  09:12
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  09:45
  12:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  12:20
  12:24
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  5番のりば
  12:40
  12:43
  古町並口
  古い町並口
  公車站
  12:43
  12:44
 4. 4
  05:45 - 12:44
  6h 59min JPY 17,120 IC JPY 17,100 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  05:45
  05:55
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:04
  廣電宮島口
  広電宮島口
  車站
  timetable 時間表
  06:06
  直達車
  待在同一台車上
  廣電西廣島(己斐)
  広電西広島(己斐)
  車站
  07:12
  廣島站
  広島駅〔広島電鉄〕
  車站
  07:12
  07:24
  廣島
  広島
  車站
  南口
  timetable 時間表
  07:30
  09:47
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  10:19
  岐阜
  車站
  長良口
  10:19
  10:24
  名鐵岐阜巴士總站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公車站
  Aのりば
  10:30
  12:32
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  12:40
  12:43
  古町並口
  古い町並口
  公車站
  12:43
  12:44
 5. 5
  04:34 - 12:07
  7h 33min JPY 218,350
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  04:34
  12:07
zoom bar parts