มิยะจิมะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
02:24 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  05:45 - 10:39
  4h 54min JPY 13,230 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  05:45
  05:55
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:03
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  06:33
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  08:13
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  08:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:24
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  09:24
  09:26
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  09:31
  09:47
  Woody Pal
  ウッディパル
  公車站
  09:47
  10:39
 2. 2
  06:40 - 11:41
  5h 1min JPY 13,210 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  06:40
  06:50
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  06:52
  06:58
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  06:58
  07:30
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  07:46
  09:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  09:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  10:28
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  10:28
  10:30
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  10:45
  11:00
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  11:00
  11:41
 3. 3
  05:45 - 11:41
  5h 56min JPY 12,760 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  05:45
  05:55
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:03
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  06:33
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  08:13
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:34
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  10:28
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  10:28
  10:30
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  10:45
  11:00
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  11:00
  11:41
 4. 4
  05:45 - 11:41
  5h 56min JPY 12,760 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  05:45
  05:55
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:03
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  06:33
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  08:29
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  10:28
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  10:28
  10:30
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  10:45
  11:00
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  11:00
  11:41
 5. 5
  02:24 - 08:09
  5h 45min JPY 167,150
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  02:24
  08:09
zoom bar parts