มิยะจิมะ → นิชิอิฮานะมัตสึโซโนะ

出發時間:
18:02 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  18:10 - 21:51
  3h 41min JPY 11,920 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  18:10
  18:20
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  18:22
  18:28
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  18:33
  19:01
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  20:46
  京都
  車站
  timetable 時間表
  21:00
  21:36
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  2號口
  21:36
  21:51
 2. 2
  18:10 - 21:57
  3h 47min JPY 11,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  18:10
  18:20
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  18:22
  18:28
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  18:33
  19:01
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  20:31
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  20:42
  20:57
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  20:57
  21:03
  大阪難波
  大阪難波〔近鉄・阪神線〕
  車站
  timetable 時間表
  21:06
  21:42
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  2號口
  21:42
  21:57
 3. 3
  18:25 - 22:19
  3h 54min JPY 11,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  18:25
  18:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  18:37
  18:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  18:45
  19:14
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  19:25
  20:46
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  20:59
  21:15
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  21:15
  21:21
  大阪難波
  大阪難波〔近鉄・阪神線〕
  車站
  timetable 時間表
  21:24
  22:04
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  2號口
  22:04
  22:19
 4. 4
  18:10 - 22:21
  4h 11min JPY 11,500 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  18:10
  18:20
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  18:22
  18:28
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  18:33
  19:01
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  20:31
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  20:43
  21:16
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  timetable 時間表
  21:24
  21:52
  奈良
  車站
  東口
  21:52
  21:57
  JR奈良站
  JR奈良駅
  公車站
  5番のりば
  22:11
  22:17
  田中町(奈良縣)
  田中町(奈良県)
  公車站
  22:17
  22:21
 5. 5
  18:02 - 22:54
  4h 52min JPY 112,940
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  18:02
  22:54
zoom bar parts