มิยะจิมะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
14:07 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  14:30 - 17:45
  3h 15min JPY 10,120 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  14:30
  14:40
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  14:42
  14:49
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  15:16
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  16:30
  博多
  車站
  博多口
  16:30
  16:38
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  1F2番のりば
  16:38
  16:46
  吳服町(三井大樓)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公車站
  16:46
  16:53
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  16:54
  17:41
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:41
  17:45
 2. 2
  14:25 - 17:45
  3h 20min JPY 10,120 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  14:25
  14:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  14:37
  14:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  15:16
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  16:30
  博多
  車站
  博多口
  16:30
  16:38
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  1F6番のりば
  16:39
  16:47
  吳服町(三井大樓)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公車站
  16:47
  16:54
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  16:54
  17:41
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:41
  17:45
 3. 3
  14:30 - 17:58
  3h 28min JPY 9,060 6 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  14:30
  14:40
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  14:42
  14:49
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  15:16
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  15:33
  16:23
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  16:33
  16:52
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  17:20
  直方
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:39
  新飯塚
  車站
  西口
  17:39
  17:43
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  17:43
  17:54
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:54
  17:58
 4. 4
  14:25 - 17:58
  3h 33min JPY 9,060 6 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  14:25
  14:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  14:37
  14:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  15:16
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  16:14
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  16:21
  16:46
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  17:20
  直方
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:39
  新飯塚
  車站
  西口
  17:39
  17:43
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  17:43
  17:54
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:54
  17:58
 5. 5
  14:07 - 17:20
  3h 13min JPY 69,210
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  14:07
  17:20
zoom bar parts