คินุกาวะอนเซ็น → ฟุกุจุยะ

出發時間:
22:37 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  07:21 - 09:55
  2h 34min JPY 1,780 IC JPY 1,773 1 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  08:17
  栃木
  車站
  北口
  08:17
  08:20
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  08:40
  09:50
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  09:50
  09:55
 2. 2
  07:21 - 09:55
  2h 34min JPY 1,980 IC JPY 1,973 2 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  08:17
  栃木
  車站
  北口
  08:17
  08:20
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  08:20
  08:26
  永島前
  公車站
  08:58
  09:50
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  09:50
  09:55
 3. 3
  06:49 - 09:55
  3h 6min JPY 940 IC JPY 933 3 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  06:49
  07:11
  下今市
  車站
  timetable 時間表
  07:13
  07:59
  新栃木
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  08:08
  栃木
  車站
  北口
  08:08
  08:11
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  08:40
  09:50
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  09:50
  09:55
 4. 4
  06:08 - 09:55
  3h 47min JPY 940 IC JPY 933 1 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  06:08
  直達車
  待在同一台車上
  下今市
  車站
  07:22
  栃木
  車站
  北口
  07:22
  07:25
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  08:40
  09:50
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  09:50
  09:55
 5. 5
  22:37 - 23:55
  1h 18min JPY 32,640
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  22:37
  23:55
zoom bar parts