คินุกาวะอนเซ็น → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
09:40 12/06, 2020
cancel
 1. 1
  10:39 - 16:41
  6h 2min JPY 8,350 2 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  10:39
  12:47
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  14:26
  甲府
  車站
  南口
  14:26
  14:31
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  14:45
  15:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  15:14
  16:41
 2. 2
  10:39 - 16:41
  6h 2min JPY 8,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  10:39
  12:41
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  12:44
  12:50
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  14:26
  甲府
  車站
  南口
  14:26
  14:31
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  14:45
  15:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  15:14
  16:41
 3. 3
  10:10 - 16:41
  6h 31min JPY 6,730 IC JPY 6,725 5 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  11:41
  春日部
  車站
  timetable 時間表
  11:44
  12:08
  新越谷
  車站
  東口
  12:08
  12:14
  南越谷
  車站
  南口
  timetable 時間表
  12:18
  12:58
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  13:05
  13:11
  立川
  車站
  timetable 時間表
  13:21
  14:26
  甲府
  車站
  南口
  14:26
  14:31
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  14:45
  15:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  15:14
  16:41
 4. 4
  10:10 - 18:16
  8h 6min JPY 4,780 IC JPY 4,775 4 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  11:06
  栃木
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  12:10
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  12:43
  13:43
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  13:43
  13:48
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  14:05
  16:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  16:15
  16:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 5. 5
  09:40 - 13:23
  3h 43min JPY 96,870
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  09:40
  13:23
zoom bar parts