คินุกาวะอนเซ็น → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

出發時間:
02:50 10/19, 2021
cancel
 1. 1
  05:29 - 12:46
  7h 17min JPY 19,190 IC JPY 19,183 9 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  05:29
  05:51
  下今市
  車站
  timetable 時間表
  05:57
  06:43
  新栃木
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  06:47
  栃木
  車站
  timetable 時間表
  07:06
  07:17
  小山
  車站
  timetable 時間表
  07:35
  08:16
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:39
  11:06
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:16
  11:44
  六甲道
  車站
  北出口
  11:44
  11:47
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  11:47
  12:08
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  12:08
  12:13
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  12:30
  六甲山上
  車站
  12:30
  12:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  12:35
  12:46
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  12:46
  12:46
 2. 2
  05:29 - 13:06
  7h 37min JPY 17,030 IC JPY 17,025 8 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  05:29
  05:51
  下今市
  車站
  timetable 時間表
  05:57
  06:43
  新栃木
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  直達車
  待在同一台車上
  栃木
  車站
  07:20
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  08:41
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:51
  11:21
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:31
  11:59
  六甲道
  車站
  北出口
  11:59
  12:02
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  12:05
  12:26
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  12:26
  12:31
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  12:40
  12:50
  六甲山上
  車站
  12:50
  12:52
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  12:55
  13:06
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  13:06
  13:06
 3. 3
  06:08 - 13:46
  7h 38min JPY 17,030 IC JPY 17,025 6 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  06:08
  直達車
  待在同一台車上
  下今市
  車站
  07:49
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  07:55
  09:06
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:39
  12:06
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:44
  六甲道
  車站
  北出口
  12:44
  12:47
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  12:47
  13:08
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:08
  13:13
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  13:30
  六甲山上
  車站
  13:30
  13:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  13:35
  13:46
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  13:46
  13:46
 4. 4
  06:08 - 13:46
  7h 38min JPY 17,030 IC JPY 17,025 8 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  06:08
  直達車
  待在同一台車上
  下今市
  車站
  07:49
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  08:02
  09:05
  上野
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:30
  12:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:09
  12:28
  蘆屋(JR)
  芦屋〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  12:39
  六甲道
  車站
  北出口
  12:39
  12:42
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  12:44
  13:05
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:05
  13:10
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  13:30
  六甲山上
  車站
  13:30
  13:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  13:35
  13:46
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  13:46
  13:46
 5. 5
  02:50 - 11:16
  8h 26min JPY 266,740
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  02:50
  11:16
zoom bar parts