คินุกาวะอนเซ็น → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
13:00 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  14:07 - 20:20
  6h 13min JPY 37,240 IC JPY 37,223 6 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  14:07
  16:02
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  16:13
  16:24
  上野
  車站
  timetable 時間表
  16:31
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  16:44
  品川
  車站
  timetable 時間表
  16:48
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  17:10
  17:12
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  17:45
  19:15
  廣島機場
  広島空港
  機場
  19:20
  19:23
  広島空港(バス)
  公車站
  19:30
  19:43
  白市站
  白市駅
  公車站
  19:43
  19:50
  白市
  車站
  timetable 時間表
  19:54
  20:06
  寺家
  車站
  20:06
  20:20
 2. 2
  13:10 - 20:20
  7h 10min JPY 38,740 IC JPY 38,716 4 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  13:10
  15:15
  淺草
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  15:29
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  16:08
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  16:08
  16:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  17:45
  19:15
  廣島機場
  広島空港
  機場
  19:20
  19:23
  広島空港(バス)
  公車站
  19:30
  19:43
  白市站
  白市駅
  公車站
  19:43
  19:50
  白市
  車站
  timetable 時間表
  19:54
  20:06
  寺家
  車站
  20:06
  20:20
 3. 3
  13:10 - 20:52
  7h 42min JPY 20,710 IC JPY 20,689 3 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  13:10
  15:15
  淺草
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  15:29
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  15:52
  品川
  車站
  timetable 時間表
  16:17
  19:58
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  20:05
  20:38
  寺家
  車站
  20:38
  20:52
 4. 4
  13:10 - 20:52
  7h 42min JPY 20,100 IC JPY 20,093 4 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  13:10
  14:41
  春日部
  車站
  timetable 時間表
  14:48
  15:18
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  15:29
  15:49
  東京
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  19:58
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  20:05
  20:38
  寺家
  車站
  20:38
  20:52
 5. 5
  13:00 - 00:00
  11h 0min JPY 315,160
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  13:00
  00:00
zoom bar parts