คิอิคัตสึอุระ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
06:07 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:48 - 15:16
  8h 28min JPY 14,730 IC JPY 14,700 3 次轉乘
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  車站
  timetable 時間表
  06:48
  10:50
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:46
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:31
  14:54
  富山
  車站
  正面口
  14:54
  15:04
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  15:09
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  15:09
  15:16
 2. 2
  06:48 - 15:24
  8h 36min JPY 15,160 4 次轉乘
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  車站
  timetable 時間表
  06:48
  11:17
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:31
  14:54
  富山
  車站
  北口
  14:54
  14:57
  富山站北口
  富山駅北口
  公車站
  3のりば
  14:57
  15:08
  城址公園前
  公車站
  15:18
  15:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  15:21
  15:24
 3. 3
  06:48 - 16:24
  9h 36min JPY 13,900 4 次轉乘
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  車站
  timetable 時間表
  06:48
  10:50
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:20
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  13:15
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  13:26
  14:48
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  15:07
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  16:05
  富山
  車站
  正面口
  16:05
  16:13
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  16:15
  16:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  16:21
  16:24
 4. 4
  08:55 - 16:34
  7h 39min JPY 13,730 4 次轉乘
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  車站
  timetable 時間表
  08:55
  直達車
  待在同一台車上
  車站
  12:41
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  13:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  13:55
  15:47
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  16:14
  富山
  車站
  正面口
  16:14
  16:22
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  16:25
  16:31
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  16:31
  16:34
 5. 5
  06:07 - 12:26
  6h 19min JPY 165,060
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  06:07
  12:26
zoom bar parts