สนามบินคันไซ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

出發時間:
16:41 09/27, 2021
cancel
 1. 1
  17:35 - 19:57
  2h 22min JPY 24,030 IC JPY 24,017 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  17:35
  18:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  18:55
  19:05
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  19:06
  19:23
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  19:27
  19:34
  東京
  車站
  19:34
  19:45
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  19:47
  19:48
  竹橋
  車站
  1b口
  19:48
  19:57
 2. 2
  17:35 - 20:09
  2h 34min JPY 23,820 IC JPY 23,809 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  17:35
  18:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  18:55
  19:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  19:12
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  19:50
  日本橋(東京都)
  日本橋(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  19:56
  20:00
  竹橋
  車站
  1b口
  20:00
  20:09
 3. 3
  16:47 - 21:08
  4h 21min JPY 15,140 IC JPY 15,138 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  16:47
  17:58
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:02
  18:05
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:15
  20:45
  東京
  車站
  20:45
  20:58
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  20:58
  20:59
  竹橋
  車站
  1b口
  20:59
  21:08
 4. 4
  16:56 - 21:17
  4h 21min JPY 14,970 IC JPY 14,968 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  16:56
  直達車
  待在同一台車上
  泉佐野
  車站
  17:41
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  17:45
  18:02
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  18:12
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:24
  20:54
  東京
  車站
  20:54
  21:07
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  21:07
  21:08
  竹橋
  車站
  1b口
  21:08
  21:17
 5. 5
  16:41 - 23:23
  6h 42min JPY 191,010
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  16:41
  23:23
zoom bar parts