สนามบินคันไซ → ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป สมาพันธ์การประมงประจำจังหวัดโทคุชิมะ

出發時間:
00:12 06/15, 2021
cancel
 1. 1
  06:17 - 10:25
  4h 8min JPY 5,620 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  第1ターミナルビル口
  06:17
  06:20
  關西機場(第1候機樓樓)
  関西空港〔第1ターミナルビル〕
  公車站
  6番のりば
  06:20
  07:25
  三宮(巴士)
  神戸三宮〔空港連絡バス〕
  公車站
  07:25
  07:33
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  中央口(西)
  timetable 時間表
  07:37
  07:59
  舞子
  車站
  北口
  07:59
  08:07
  高速舞子
  公車站
  1番のりば
  08:10
  09:27
  助任橋‧德島大學前
  徳島大学前
  公車站
  09:31
  09:34
  德島中央公園‧法院北
  徳島中央公園・裁判所北
  公車站
  09:34
  10:25
 2. 2
  05:50 - 10:46
  4h 56min JPY 5,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  05:50
  直達車
  待在同一台車上
  日根野
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  天王寺
  車站
  07:03
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:16
  07:56
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  07:56
  08:00
  神姬巴士三之宮巴士總站
  神姫バス三ノ宮バスターミナル
  公車站
  08:05
  10:11
  德島站
  徳島駅
  公車站
  10:11
  10:14
  德島站前
  徳島駅前
  公車站
  6番のりば
  10:20
  10:44
  衛星前
  サテライト前
  公車站
  10:44
  10:46
 3. 3
  05:50 - 10:46
  4h 56min JPY 5,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  05:50
  直達車
  待在同一台車上
  日根野
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  天王寺
  車站
  07:03
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:08
  07:36
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  07:36
  07:40
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  07:40
  09:27
  助任橋‧德島大學前
  徳島大学前
  公車站
  09:27
  09:31
  助任橋‧德島大學前
  徳島大学前
  公車站
  10:24
  10:44
  衛星前
  サテライト前
  公車站
  10:44
  10:46
 4. 4
  05:50 - 10:46
  4h 56min JPY 5,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  05:50
  直達車
  待在同一台車上
  日根野
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  天王寺
  車站
  07:03
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:16
  07:56
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  07:56
  08:00
  神姬巴士三之宮巴士總站
  神姫バス三ノ宮バスターミナル
  公車站
  08:05
  10:06
  助任橋‧德島大學前
  徳島大学前
  公車站
  10:06
  10:10
  助任橋‧德島大學前
  徳島大学前
  公車站
  10:24
  10:44
  衛星前
  サテライト前
  公車站
  10:44
  10:46
 5. 5
  00:12 - 03:05
  2h 53min JPY 82,250
  cancel cancel
zoom bar parts