สนามบินคันไซ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
07:32 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:04 - 10:48
  2h 44min JPY 3,950 1 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  08:04
  08:14
  日根野
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  09:57
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:57
  10:48
 2. 2
  07:42 - 10:48
  3h 6min JPY 3,950 1 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  07:42
  07:52
  日根野
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  09:57
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:57
  10:48
 3. 3
  09:49 - 12:09
  2h 20min JPY 4,240 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  09:49
  10:00
  日根野
  車站
  timetable 時間表
  10:15
  11:45
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:45
  11:48
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 4. 4
  09:06 - 12:09
  3h 3min JPY 4,240 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  09:06
  09:18
  日根野
  車站
  timetable 時間表
  09:47
  11:22
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:22
  11:25
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 5. 5
  07:32 - 09:00
  1h 28min JPY 39,370
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  07:32
  09:00
zoom bar parts