สนามบินคันไซ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

出發時間:
00:27 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  07:10 - 13:30
  6h 20min JPY 24,610 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  07:10
  08:30
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  08:35
  08:50
  福岡機場第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公車站
  08:52
  10:41
  熊本縣廳前
  熊本県庁前
  公車站
  10:41
  10:45
  熊本縣廳前
  熊本県庁前
  公車站
  10:48
  13:19
  竹田玉來
  竹田玉来
  公車站
  13:19
  13:30
 2. 2
  07:10 - 13:30
  6h 20min JPY 24,510 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  07:10
  08:30
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  08:35
  08:50
  福岡機場第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公車站
  08:52
  10:23
  武藏丘
  武蔵ヶ丘〔高速バス〕
  公車站
  10:23
  10:32
  武藏塚
  武蔵塚
  車站
  timetable 時間表
  11:04
  11:17
  肥後大津
  車站
  南口
  11:17
  11:19
  大津站南口(熊本縣)
  大津駅南口(熊本県)
  公車站
  11:32
  13:19
  竹田玉來
  竹田玉来
  公車站
  13:19
  13:30
 3. 3
  06:30 - 14:11
  7h 41min JPY 18,580 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  06:30
  07:37
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:51
  09:58
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:09
  11:38
  大分
  車站
  timetable 時間表
  12:33
  13:46
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  13:46
  14:11
 4. 4
  06:37 - 14:25
  7h 48min JPY 18,580 5 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  06:37
  直達車
  待在同一台車上
  泉佐野
  車站
  07:21
  難波(南海綫)
  なんば〔南海線〕
  車站
  07:21
  07:28
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  07:47
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  10:20
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:39
  12:00
  大分
  車站
  timetable 時間表
  12:33
  13:46
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  13:46
  13:48
  竹田站前(大分縣)
  竹田駅前(大分県)
  公車站
  14:13
  14:20
  竹田營業所
  竹田営業所
  公車站
  14:20
  14:25
 5. 5
  00:27 - 09:50
  9h 23min JPY 319,590
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  00:27
  09:50
zoom bar parts