คามาคุระ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
03:26 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 2 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  05:15
  06:09
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:28
  08:30
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  08:45
  09:01
  直江津
  車站
  09:01
  09:01
 2. 2
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  05:15
  05:27
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  05:42
  06:19
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:28
  08:30
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  08:45
  09:01
  直江津
  車站
  09:01
  09:01
 3. 3
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  05:15
  06:01
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:11
  06:19
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:28
  08:30
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  08:45
  09:01
  直江津
  車站
  09:01
  09:01
 4. 4
  05:51 - 09:40
  3h 49min JPY 8,780 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  05:51
  06:49
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:04
  08:14
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  08:20
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  09:25
  犀瀉
  犀潟
  車站
  timetable 時間表
  09:31
  09:40
  直江津
  車站
  09:40
  09:40
 5. 5
  03:26 - 08:06
  4h 40min JPY 147,020
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  03:26
  08:06
zoom bar parts