คามาคุระ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出發時間:
13:44 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  13:56 - 19:34
  5h 38min JPY 5,920 4 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  13:56
  14:04
  大船
  車站
  timetable 時間表
  14:07
  14:47
  東京
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  16:00
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  16:07
  16:17
  新前橋
  車站
  timetable 時間表
  16:21
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  16:43
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  16:43
  19:34
 2. 2
  14:16 - 20:12
  5h 56min JPY 4,090 IC JPY 4,090 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  14:16
  14:54
  武藏小杉
  武蔵小杉
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  直達車
  待在同一台車上
  大崎
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  17:04
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  17:08
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  18:03
  中之條
  中之条
  車站
  18:03
  18:05
  中之條站
  中之条駅
  公車站
  3番のりば
  18:28
  18:54
  高山溫泉
  高山温泉
  公車站
  18:54
  20:12
 3. 3
  14:16 - 20:12
  5h 56min JPY 4,090 IC JPY 4,090 4 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  14:16
  14:30
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  14:31
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  15:43
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  15:51
  17:04
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  17:08
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  18:03
  中之條
  中之条
  車站
  18:03
  18:05
  中之條站
  中之条駅
  公車站
  3番のりば
  18:28
  18:54
  高山溫泉
  高山温泉
  公車站
  18:54
  20:12
 4. 4
  14:08 - 20:12
  6h 4min JPY 4,090 IC JPY 4,090 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  14:08
  直達車
  待在同一台車上
  大崎
  車站
  15:07
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  15:19
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  17:04
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  17:08
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  18:03
  中之條
  中之条
  車站
  18:03
  18:05
  中之條站
  中之条駅
  公車站
  3番のりば
  18:28
  18:54
  高山溫泉
  高山温泉
  公車站
  18:54
  20:12
 5. 5
  13:44 - 16:38
  2h 54min JPY 74,830
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  13:44
  16:38
zoom bar parts