คามาคุระ → ฟุกุจุยะ

出發時間:
07:32 01/17, 2022
cancel
 1. 1
  08:12 - 11:49
  3h 37min JPY 4,920 4 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  08:12
  08:25
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  09:08
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  09:57
  小山
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:23
  栃木
  車站
  北口
  10:23
  10:26
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  10:34
  11:44
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  11:44
  11:49
 2. 2
  07:36 - 11:49
  4h 13min JPY 2,840 IC JPY 2,840 2 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  07:36
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  09:59
  小山
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:23
  栃木
  車站
  北口
  10:23
  10:26
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  10:34
  11:44
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  11:44
  11:49
 3. 3
  07:32 - 11:49
  4h 17min JPY 2,660 IC JPY 2,651 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  07:32
  07:45
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  09:34
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  10:14
  栃木
  車站
  北口
  10:14
  10:17
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  10:34
  11:44
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  11:44
  11:49
 4. 4
  10:01 - 13:40
  3h 39min JPY 4,920 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  10:01
  10:54
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:08
  11:52
  小山
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:12
  栃木
  車站
  北口
  12:12
  12:15
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  12:25
  13:35
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  13:35
  13:40
 5. 5
  07:32 - 10:25
  2h 53min JPY 70,230
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  07:32
  10:25
zoom bar parts