คามาคุระ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
10:28 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  10:29 - 15:37
  5h 8min JPY 45,520 IC JPY 45,510 5 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  10:29
  10:55
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  11:04
  11:14
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  11:20
  11:28
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  11:28
  11:30
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  12:00
  14:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  14:21
  14:30
  中洲川端
  車站
  3號口
  14:30
  14:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  14:37
  15:20
  堀池
  公車站
  15:20
  15:37
 2. 2
  10:29 - 15:42
  5h 13min JPY 45,520 IC JPY 45,510 5 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  10:29
  10:55
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  11:04
  11:14
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  11:20
  11:28
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  11:28
  11:30
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  12:00
  14:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  14:21
  14:30
  中洲川端
  車站
  3號口
  14:30
  14:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  14:52
  15:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  15:38
  15:42
 3. 3
  10:43 - 16:15
  5h 32min JPY 40,620 IC JPY 40,610 4 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  10:43
  11:11
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  11:18
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  11:46
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  11:46
  11:48
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  12:20
  14:20
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  14:25
  14:31
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  14:31
  直達車
  待在同一台車上
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  14:58
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  14:58
  15:01
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  15:24
  16:11
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  16:11
  16:15
 4. 4
  11:29 - 16:30
  5h 1min JPY 45,520 IC JPY 45,510 4 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  11:29
  11:54
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  11:58
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  12:26
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  12:26
  12:28
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:00
  15:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  15:21
  15:30
  中洲川端
  車站
  3號口
  15:30
  15:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  15:37
  16:26
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  16:26
  16:30
 5. 5
  10:28 - 22:55
  12h 27min JPY 404,010
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  10:28
  22:55
zoom bar parts