คามาคุระ → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出發時間:
13:38 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  14:26 - 19:11
  4h 45min JPY 42,440 IC JPY 42,430 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  14:26
  14:54
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  14:58
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  15:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  15:25
  15:27
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  16:05
  17:55
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:16
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:04
  筑前前原
  車站
  北口
  19:04
  19:11
 2. 2
  14:04 - 19:11
  5h 7min JPY 42,580 IC JPY 42,577 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  14:04
  14:09
  逗子
  車站
  東口
  14:09
  14:16
  逗子‧葉山
  逗子・葉山
  車站
  北口
  timetable 時間表
  14:23
  直達車
  待在同一台車上
  金澤八景(京急線)
  金沢八景(京急線)
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  15:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  15:25
  15:27
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  16:05
  17:55
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:16
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:04
  筑前前原
  車站
  北口
  19:04
  19:11
 3. 3
  13:38 - 20:14
  6h 36min JPY 22,870 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  13:38
  14:02
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  14:05
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  14:16
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  14:29
  19:06
  博多
  車站
  博多口
  19:06
  19:14
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  19:18
  20:12
  前原(福岡縣)
  前原(福岡県)
  公車站
  20:12
  20:14
 4. 4
  13:38 - 20:16
  6h 38min JPY 22,800 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  13:38
  14:02
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  14:05
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  14:16
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  14:29
  19:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  19:26
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  20:09
  筑前前原
  車站
  北口
  20:09
  20:16
 5. 5
  13:38 - 02:35
  12h 57min JPY 374,160
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  13:38
  02:35
zoom bar parts