คาวากุจิโกะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
19:52 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  20:12 - 12:46
  16h 34min JPY 15,750 IC JPY 15,743 7 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  timetable 時間表
  20:12
  21:05
  大月
  車站
  timetable 時間表
  21:12
  21:48
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  21:50
  22:43
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  22:43
  22:48
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  22:50
  07:15
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:15
  07:19
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公車站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  12:35
  12:46
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  12:46
  12:46
 2. 2
  20:12 - 12:46
  16h 34min JPY 13,160 7 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  20:12
  20:15
  河口湖站
  河口湖駅
  公車站
  20:15
  22:00
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  22:40
  05:15
  富山站北口
  富山駅北口
  公車站
  2番のりば
  05:15
  05:21
  富山
  車站
  正面口
  timetable 時間表
  05:31
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  06:16
  津幡
  車站
  timetable 時間表
  06:43
  07:55
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  09:06
  穴水
  車站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  09:15
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公車站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  12:35
  12:46
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  12:46
  12:46
 3. 3
  20:12 - 13:01
  16h 49min JPY 12,560 4 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  20:12
  20:15
  河口湖站
  河口湖駅
  公車站
  20:15
  22:00
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  22:40
  07:00
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  2番のりば
  07:00
  07:04
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  11:07
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  12:23
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 4. 4
  20:12 - 13:01
  16h 49min JPY 16,270 IC JPY 16,263 6 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  timetable 時間表
  20:12
  21:05
  大月
  車站
  timetable 時間表
  21:12
  21:48
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  21:50
  22:43
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  22:43
  22:48
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  22:50
  07:15
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:15
  07:19
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  11:07
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  12:23
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 5. 5
  19:52 - 02:53
  7h 1min JPY 168,800
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  19:52
  02:53
zoom bar parts