คาวากุจิโกะ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
10:54 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  11:07 - 15:59
  4h 52min JPY 11,040 3 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  11:07
  11:10
  河口湖站
  河口湖駅
  公車站
  11:10
  12:55
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  12:55
  13:03
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  timetable 時間表
  13:09
  13:40
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  13:50
  15:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  15:44
  15:59
  直江津
  車站
  15:59
  15:59
 2. 2
  11:28 - 17:59
  6h 31min JPY 8,240 IC JPY 8,231 4 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  timetable 時間表
  11:28
  12:24
  大月
  車站
  timetable 時間表
  12:29
  13:44
  上諏訪
  車站
  timetable 時間表
  13:50
  直達車
  待在同一台車上
  鹽尻
  塩尻
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  15:51
  長野
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  16:53
  妙高高原
  車站
  timetable 時間表
  17:07
  17:59
  直江津
  車站
  17:59
  17:59
 3. 3
  11:28 - 19:03
  7h 35min JPY 7,420 IC JPY 7,411 6 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  timetable 時間表
  11:28
  12:24
  大月
  車站
  timetable 時間表
  12:29
  12:59
  甲府
  車站
  timetable 時間表
  13:13
  14:00
  小淵澤
  小淵沢
  車站
  timetable 時間表
  14:05
  直達車
  待在同一台車上
  鹽尻
  塩尻
  車站
  15:19
  松本
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  16:53
  長野
  車站
  timetable 時間表
  17:02
  17:46
  妙高高原
  車站
  timetable 時間表
  18:00
  19:03
  直江津
  車站
  19:03
  19:03
 4. 4
  10:54 - 14:26
  3h 32min JPY 112,370
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  10:54
  14:26
zoom bar parts