คาวากุจิโกะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
08:33 01/26, 2022
cancel
 1. 1
  09:07 - 14:04
  4h 57min JPY 3,840 IC JPY 3,842 3 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  09:07
  09:10
  河口湖站
  河口湖駅
  公車站
  09:10
  10:55
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  10:55
  11:03
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  timetable 時間表
  11:04
  11:25
  日暮里
  車站
  timetable 時間表
  11:36
  12:45
  土浦
  車站
  西口
  12:45
  12:48
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  12:50
  13:12
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  13:12
  14:04
 2. 2
  08:57 - 14:04
  5h 7min JPY 4,310 IC JPY 4,301 4 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  09:52
  大月
  車站
  timetable 時間表
  09:57
  10:59
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  11:08
  11:29
  日暮里
  車站
  timetable 時間表
  11:36
  12:45
  土浦
  車站
  西口
  12:45
  12:48
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  12:50
  13:12
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  13:12
  14:04
 3. 3
  08:57 - 14:34
  5h 37min JPY 4,310 IC JPY 4,301 4 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  09:52
  大月
  車站
  timetable 時間表
  09:57
  10:34
  立川
  車站
  timetable 時間表
  10:38
  11:34
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:03
  13:08
  土浦
  車站
  西口
  13:08
  13:11
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  13:20
  13:42
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  13:42
  14:34
 4. 4
  09:56 - 15:34
  5h 38min JPY 3,970 IC JPY 3,964 5 次轉乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  車站
  timetable 時間表
  09:56
  10:55
  大月
  車站
  timetable 時間表
  11:05
  11:42
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  11:46
  直達車
  待在同一台車上
  北野(東京都)
  北野(東京都)
  車站
  12:31
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  12:39
  13:00
  日暮里
  車站
  timetable 時間表
  13:13
  14:06
  土浦
  車站
  西口
  14:06
  14:09
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  14:20
  14:42
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  14:42
  15:34
 5. 5
  08:33 - 11:08
  2h 35min JPY 75,870
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  08:33
  11:08
zoom bar parts