ชิโมโนเซกิ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
03:55 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:52 - 12:38
  6h 46min JPY 20,730 5 次轉乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  車站
  timetable 時間表
  05:52
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  06:05
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  08:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  09:29
  米原
  車站
  timetable 時間表
  09:56
  11:48
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:56
  12:18
  富山
  車站
  正面口
  12:18
  12:26
  富山站
  富山駅前
  公車站
  3のりば
  12:30
  12:34
  丸の内(富山県)(バス)
  公車站
  12:34
  12:38
 2. 2
  06:00 - 13:24
  7h 24min JPY 18,980 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:06
  新山口
  車站
  timetable 時間表
  07:14
  09:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  11:58
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:06
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  13:06
  富山
  車站
  正面口
  13:06
  13:14
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  13:15
  13:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  13:21
  13:24
 3. 3
  06:33 - 13:25
  6h 52min JPY 18,760 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  車站
  timetable 時間表
  06:33
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  11:58
  金澤
  金沢
  車站
  東口
  11:58
  12:04
  金澤站
  金沢駅前〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  12:20
  13:17
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  13:17
  13:25
 4. 4
  06:33 - 13:25
  6h 52min JPY 18,760 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  車站
  timetable 時間表
  06:33
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:17
  11:58
  金澤
  金沢
  車站
  東口
  11:58
  12:04
  金澤站
  金沢駅前〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  12:20
  13:17
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  13:17
  13:25
 5. 5
  03:55 - 13:50
  9h 55min JPY 318,580
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  03:55
  13:50
zoom bar parts