ชิโมโนเซกิ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
11:31 12/06, 2020
cancel
 1. 1
  11:31 - 17:17
  5h 46min JPY 16,790 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  車站
  timetable 時間表
  11:31
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  11:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  14:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  14:15
  16:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  16:26
  17:17
 2. 2
  12:13 - 17:44
  5h 31min JPY 17,080 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  12:28
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:55
  15:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  17:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  17:26
  17:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公車站
  17:41
  17:44
 3. 3
  11:53 - 17:44
  5h 51min JPY 17,080 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  車站
  timetable 時間表
  11:53
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  12:06
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:26
  14:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  17:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  17:26
  17:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公車站
  17:41
  17:44
 4. 4
  11:31 - 17:44
  6h 13min JPY 26,710 6 次轉乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  車站
  timetable 時間表
  11:31
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  11:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:05
  12:47
  博多
  車站
  timetable 時間表
  12:58
  13:03
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  13:35
  14:45
  關西機場
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  15:17
  15:31
  日根野
  車站
  timetable 時間表
  15:57
  17:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  17:26
  17:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公車站
  17:41
  17:44
 5. 5
  11:31 - 19:34
  8h 3min JPY 217,410
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  11:31
  19:34
zoom bar parts