โอคายาม่า → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
01:39 01/27, 2022
cancel
 1. 1
  06:05 - 12:19
  6h 14min JPY 36,620 IC JPY 36,614 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  西口
  06:05
  06:10
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  21番のりば
  06:10
  06:40
  岡山桃太郎機場
  岡山桃太郎空港
  公車站
  06:40
  06:42
  岡山機場
  岡山空港
  機場
  timetable 時間表
  07:20
  08:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  08:30
  08:40
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  08:42
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:06
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:31
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  11:00
  土浦
  車站
  西口
  11:00
  11:03
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  11:05
  11:27
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  11:27
  12:19
 2. 2
  06:01 - 12:19
  6h 18min JPY 17,760 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  09:11
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:31
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  11:00
  土浦
  車站
  西口
  11:00
  11:03
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  11:05
  11:27
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  11:27
  12:19
 3. 3
  06:01 - 12:19
  6h 18min JPY 17,760 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  09:18
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  11:00
  土浦
  車站
  西口
  11:00
  11:03
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  11:05
  11:27
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  11:27
  12:19
 4. 4
  08:58 - 14:34
  5h 36min JPY 17,760 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  08:58
  12:08
  品川
  車站
  timetable 時間表
  12:15
  13:12
  土浦
  車站
  西口
  13:12
  13:15
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  13:20
  13:42
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  13:42
  14:34
 5. 5
  01:39 - 10:30
  8h 51min JPY 294,570
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  01:39
  10:30
zoom bar parts