โอคายาม่า → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

出發時間:
01:43 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  06:18 - 10:29
  4h 11min JPY 10,050 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  07:33
  07:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  09:01
  武生
  車站
  東口
  09:01
  10:29
 2. 2
  06:18 - 11:48
  5h 30min JPY 9,090 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:25
  08:20
  山科
  車站
  timetable 時間表
  08:28
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  09:50
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  09:53
  10:28
  武生
  車站
  西口
  10:28
  10:30
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公車站
  11:17
  11:46
  和紙之裡(福井縣)
  和紙の里(福井県)
  公車站
  11:46
  11:48
 3. 3
  06:04 - 11:48
  5h 44min JPY 10,190 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:04
  07:04
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:44
  09:23
  武生
  車站
  西口
  09:23
  09:25
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公車站
  11:17
  11:46
  和紙之裡(福井縣)
  和紙の里(福井県)
  公車站
  11:46
  11:48
 4. 4
  06:04 - 11:48
  5h 44min JPY 9,090 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:04
  06:40
  西明石
  車站
  timetable 時間表
  06:57
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  09:50
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  09:53
  10:28
  武生
  車站
  西口
  10:28
  10:30
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公車站
  11:17
  11:46
  和紙之裡(福井縣)
  和紙の里(福井県)
  公車站
  11:46
  11:48
 5. 5
  01:43 - 06:02
  4h 19min JPY 139,650
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  01:43
  06:02
zoom bar parts