โอคายาม่า → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

出發時間:
03:05 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  06:51 - 11:41
  4h 50min JPY 18,440 1 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  09:02
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  11:16
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  11:16
  11:41
 2. 2
  06:51 - 12:03
  5h 12min JPY 18,600 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  09:02
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  11:16
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  11:16
  11:18
  竹田站前(大分縣)
  竹田駅前(大分県)
  公車站
  11:51
  11:58
  竹田營業所
  竹田営業所
  公車站
  11:58
  12:03
 3. 3
  07:41 - 12:16
  4h 35min JPY 15,680 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  07:41
  09:10
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  09:17
  10:44
  大分
  車站
  府內中央口〔北口〕
  10:44
  10:54
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公車站
  10:54
  12:05
  竹田玉來
  竹田玉来
  公車站
  12:05
  12:16
 4. 4
  07:41 - 12:33
  4h 52min JPY 15,040 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  07:41
  09:10
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  09:17
  10:44
  大分
  車站
  timetable 時間表
  10:54
  12:07
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  12:07
  12:09
  竹田站前(大分縣)
  竹田駅前(大分県)
  公車站
  12:21
  12:28
  竹田營業所
  竹田営業所
  公車站
  12:28
  12:33
 5. 5
  03:05 - 09:50
  6h 45min JPY 215,370
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  03:05
  09:50
zoom bar parts