โยโกฮาม่า → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
12:44 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  12:44 - 16:16
  3h 32min JPY 13,190 2 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  12:44
  13:13
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:24
  15:57
  富山
  車站
  正面口
  15:57
  16:05
  富山站
  富山駅前
  公車站
  8のりば
  16:05
  16:08
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  2のりば
  16:08
  16:16
 2. 2
  12:44 - 16:21
  3h 37min JPY 13,190 IC JPY 13,160 2 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  12:44
  13:13
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:24
  15:57
  富山
  車站
  正面口
  15:57
  16:07
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  16:15
  諏訪川原
  車站
  16:15
  16:21
 3. 3
  12:44 - 16:24
  3h 40min JPY 13,220 2 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  12:44
  13:13
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:24
  15:57
  富山
  車站
  正面口
  15:57
  16:05
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  16:15
  16:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  16:21
  16:24
 4. 4
  12:44 - 16:24
  3h 40min JPY 13,400 3 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  12:44
  13:13
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:24
  15:57
  富山
  車站
  北口
  15:57
  16:00
  富山站北口
  富山駅北口
  公車站
  3のりば
  16:00
  16:13
  城址公園前
  公車站
  16:18
  16:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  16:21
  16:24
 5. 5
  12:44 - 18:22
  5h 38min JPY 143,610
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  12:44
  18:22
zoom bar parts