โยโกฮาม่า → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出發時間:
07:03 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  07:08 - 10:31
  3h 23min JPY 14,330 IC JPY 14,322 4 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:08
  07:19
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:29
  09:36
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:46
  09:57
  尼崎(東海道本線)
  尼崎〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  10:01
  10:07
  伊丹(福知山線)
  伊丹(福知山線)
  車站
  北口
  10:07
  10:10
  JR伊丹
  JR伊丹
  公車站
  4番乗り場
  10:11
  10:28
  大樋橋
  公車站
  10:28
  10:31
 2. 2
  07:08 - 10:31
  3h 23min JPY 14,330 IC JPY 14,322 4 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:08
  07:19
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:29
  09:36
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  09:48
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:52
  10:04
  伊丹(福知山線)
  伊丹(福知山線)
  車站
  西口
  10:04
  10:07
  JR伊丹
  JR伊丹
  公車站
  3番乗り場
  10:09
  10:28
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  10:28
  10:31
 3. 3
  07:08 - 10:31
  3h 23min JPY 14,080 5 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:08
  07:12
  東神奈川
  車站
  timetable 時間表
  07:13
  07:22
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:29
  09:36
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  10:00
  尼崎(東海道本線)
  尼崎〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  10:01
  10:07
  伊丹(福知山線)
  伊丹(福知山線)
  車站
  北口
  10:07
  10:10
  JR伊丹
  JR伊丹
  公車站
  4番乗り場
  10:11
  10:28
  大樋橋
  公車站
  10:28
  10:31
 4. 4
  07:13 - 10:52
  3h 39min JPY 14,330 IC JPY 14,322 3 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:13
  07:24
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:37
  09:45
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:53
  直達車
  待在同一台車上
  尼崎(東海道本線)
  尼崎〔JR〕
  車站
  10:16
  伊丹(福知山線)
  伊丹(福知山線)
  車站
  北口
  10:16
  10:19
  JR伊丹
  JR伊丹
  公車站
  4番乗り場
  10:29
  10:49
  大樋橋
  公車站
  10:49
  10:52
 5. 5
  07:03 - 12:55
  5h 52min JPY 195,720
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  07:03
  12:55
zoom bar parts