โยโกฮาม่า → ฮาชิโมโตะยะ

出發時間:
10:05 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  10:19 - 14:16
  3h 57min JPY 12,420 IC JPY 12,412 5 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:19
  10:30
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:39
  11:56
  名古屋
  車站
  廣小路口
  11:56
  12:10
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  12:10
  13:09
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  13:11
  13:37
  名張
  車站
  timetable 時間表
  13:39
  13:49
  室生口大野
  車站
  13:49
  13:52
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  14:00
  14:14
  室生寺
  公車站
  14:14
  14:16
 2. 2
  10:05 - 14:16
  4h 11min JPY 12,170 5 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  10:16
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:39
  11:56
  名古屋
  車站
  廣小路口
  11:56
  12:10
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  12:10
  13:09
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  13:11
  13:37
  名張
  車站
  timetable 時間表
  13:39
  13:49
  室生口大野
  車站
  13:49
  13:52
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  14:00
  14:14
  室生寺
  公車站
  14:14
  14:16
 3. 3
  10:05 - 15:16
  5h 11min JPY 12,170 4 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  10:16
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  12:01
  名古屋
  車站
  廣小路口
  12:01
  12:14
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  12:21
  13:38
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  13:48
  14:49
  室生口大野
  車站
  14:49
  14:52
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  15:00
  15:14
  室生寺
  公車站
  15:14
  15:16
 4. 4
  10:05 - 15:49
  5h 44min JPY 177,840
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  10:05
  15:49
zoom bar parts