สนามบินฮาเนดะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
10:31 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  10:31 - 13:51
  3h 20min JPY 14,030 IC JPY 14,022 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  機場
  10:31
  10:38
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  第1候機樓口
  timetable 時間表
  10:41
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:56
  品川
  車站
  timetable 時間表
  11:07
  13:15
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  13:39
  大津
  車站
  北口
  13:39
  13:41
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  13:43
  13:46
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  13:46
  13:51
 2. 2
  10:31 - 13:52
  3h 21min JPY 13,820 IC JPY 13,812 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  機場
  10:31
  10:38
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  第1候機樓口
  timetable 時間表
  10:41
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:56
  品川
  車站
  timetable 時間表
  11:07
  13:15
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  13:39
  大津
  車站
  北口
  13:39
  13:52
 3. 3
  11:00 - 14:14
  3h 14min JPY 29,140 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:00
  12:10
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  12:15
  12:21
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  2番のりば
  12:40
  13:30
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  13:30
  13:41
  京都
  車站
  八條東口
  timetable 時間表
  13:52
  14:01
  大津
  車站
  北口
  14:01
  14:14
 4. 4
  10:31 - 14:14
  3h 43min JPY 13,820 IC JPY 13,812 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  機場
  10:31
  10:38
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  第1候機樓口
  timetable 時間表
  10:41
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:56
  品川
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  13:37
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:52
  14:01
  大津
  車站
  北口
  14:01
  14:14
 5. 5
  10:31 - 15:56
  5h 25min JPY 165,190
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  10:31
  15:56
zoom bar parts