สนามบินฮาเนดะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
11:15 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  11:25 - 14:54
  3h 29min JPY 42,040 1 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:25
  13:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  13:30
  13:36
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  13:43
  14:37
  堀池
  公車站
  14:37
  14:54
 2. 2
  11:25 - 14:54
  3h 29min JPY 42,040 1 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:25
  13:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  13:30
  13:45
  福岡機場第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公車站
  13:45
  14:37
  堀池
  公車站
  14:37
  14:54
 3. 3
  11:25 - 15:12
  3h 47min JPY 42,240 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:25
  13:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  13:30
  13:36
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  13:43
  14:15
  篠栗北
  公車站
  14:45
  15:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  15:08
  15:12
 4. 4
  11:25 - 15:12
  3h 47min JPY 42,300 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:25
  13:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  13:51
  14:00
  中洲川端
  車站
  3號口
  14:00
  14:07
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  14:22
  15:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  15:08
  15:12
 5. 5
  11:15 - 23:47
  12h 32min JPY 389,480
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  11:15
  23:47
zoom bar parts