อุโนะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出發時間:
01:21 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  05:01 - 11:51
  6h 50min JPY 54,930 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:07
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:20
  直達車
  待在同一台車上
  江坂
  車站
  07:35
  千里中央(北大阪急行電鐵)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  車站
  07:35
  07:43
  千里中央(大阪單軌鐵路)
  千里中央(大阪モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  07:46
  07:59
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:15
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:30
  11:43
  南小樽
  車站
  11:43
  11:51
 2. 2
  05:01 - 11:51
  6h 50min JPY 54,780 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  05:24
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  05:28
  05:45
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  06:49
  新大阪
  車站
  中央口
  06:49
  06:59
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  1番のりば
  07:10
  07:35
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  07:35
  07:41
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:15
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:30
  11:43
  南小樽
  車站
  11:43
  11:51
 3. 3
  05:01 - 11:51
  6h 50min JPY 54,930 6 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  05:24
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  05:28
  05:45
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  06:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:00
  直達車
  待在同一台車上
  江坂
  車站
  07:15
  千里中央(北大阪急行電鐵)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  車站
  07:15
  07:23
  千里中央(大阪單軌鐵路)
  千里中央(大阪モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  07:26
  07:39
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:15
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:30
  11:43
  南小樽
  車站
  11:43
  11:51
 4. 4
  05:01 - 12:51
  7h 50min JPY 55,590 6 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  05:24
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  05:28
  05:45
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:04
  06:40
  西明石
  車站
  timetable 時間表
  06:45
  07:28
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:41
  08:52
  關西機場
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  09:25
  11:15
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  12:43
  南小樽
  車站
  12:43
  12:51
 5. 5
  01:21 - 01:58
  24h 37min JPY 608,830
  cancel cancel
zoom bar parts