อุโนะ → ซึทาญ่า

出發時間:
15:23 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  15:42 - 21:22
  5h 40min JPY 14,020 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  15:42
  16:05
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  16:19
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:42
  18:22
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  18:35
  19:02
  岐阜
  車站
  長良口
  19:02
  19:07
  名鐵岐阜巴士總站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公車站
  Aのりば
  19:10
  21:12
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  21:12
  21:22
 2. 2
  15:42 - 21:22
  5h 40min JPY 14,020 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  15:42
  16:05
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  16:19
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:58
  18:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  18:45
  19:04
  岐阜
  車站
  長良口
  19:04
  19:09
  名鐵岐阜巴士總站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公車站
  Aのりば
  19:10
  21:12
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  21:12
  21:22
 3. 3
  15:42 - 21:22
  5h 40min JPY 14,020 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  15:42
  16:05
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  16:29
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:58
  18:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  18:45
  19:04
  岐阜
  車站
  長良口
  19:04
  19:09
  名鐵岐阜巴士總站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公車站
  Aのりば
  19:10
  21:12
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  21:12
  21:22
 4. 4
  15:42 - 21:30
  5h 48min JPY 13,870 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  15:42
  16:05
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  16:19
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:42
  18:22
  名古屋
  車站
  太閤通口
  18:22
  18:30
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  18:45
  21:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  21:20
  21:30
 5. 5
  15:23 - 21:38
  6h 15min JPY 161,040
  cancel cancel
  อุโนะ
  15:23
  21:38
zoom bar parts