อุโนะ → ยามากุจิศาลาพลเมือง

出發時間:
01:08 09/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:09 - 09:11
  3h 2min JPY 9,730 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  06:09
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:56
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:15
  08:27
  新山口
  車站
  北口
  08:27
  08:32
  新山口站
  新山口駅
  公車站
  4番のりば
  08:40
  09:08
  市民會館前(山口市)
  市民会館前(山口市)
  公車站
  09:08
  09:11
 2. 2
  05:01 - 09:11
  4h 10min JPY 9,730 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:07
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:30
  08:18
  新山口
  車站
  北口
  08:18
  08:23
  新山口站
  新山口駅
  公車站
  4番のりば
  08:40
  09:08
  市民會館前(山口市)
  市民会館前(山口市)
  公車站
  09:08
  09:11
 3. 3
  08:28 - 11:19
  2h 51min JPY 9,620 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  08:28
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  09:13
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  09:26
  10:33
  新山口
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  11:10
  山口(山口縣)
  山口(山口県)
  車站
  11:10
  11:13
  山口站(山口縣)
  山口駅(山口県)
  公車站
  11:13
  11:15
  米屋町(山口市)
  米屋町(山口市)
  公車站
  11:15
  11:19
 4. 4
  01:08 - 05:03
  3h 55min JPY 122,770
  cancel cancel
  อุโนะ
  01:08
  05:03
zoom bar parts