อุโนะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出發時間:
16:55 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  17:06 - 21:19
  4h 13min JPY 11,100 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  17:06
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  17:59
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  19:30
  新下關
  新下関
  車站
  timetable 時間表
  19:45
  19:49
  幡生
  車站
  timetable 時間表
  20:21
  20:54
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  20:54
  21:19
 2. 2
  17:06 - 21:19
  4h 13min JPY 11,820 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  17:06
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  17:59
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  19:38
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  19:51
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  20:06
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  20:13
  20:54
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  20:54
  21:19
 3. 3
  17:06 - 22:37
  5h 31min JPY 12,010 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  17:06
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  17:59
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  19:30
  新下關
  新下関
  車站
  南口
  19:30
  19:33
  新站南口
  新駅南口
  公車站
  19:50
  直達車
  待在同一台車上
  東站
  東駅
  公車站
  20:07
  山之口(山口縣)
  山の口(山口県)
  公車站
  20:07
  20:08
  山之口(山口縣)
  山の口(山口県)
  公車站
  21:41
  22:32
  川棚温泉(バス)
  公車站
  22:32
  22:37
 4. 4
  17:06 - 22:37
  5h 31min JPY 11,820 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  17:06
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  17:59
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  19:30
  新下關
  新下関
  車站
  東口
  19:30
  19:35
  新下關站
  新下関駅
  公車站
  4番のりば
  20:15
  20:23
  綾羅木(巴士)
  綾羅木(バス)
  公車站
  21:55
  22:32
  川棚温泉(バス)
  公車站
  22:32
  22:37
 5. 5
  16:55 - 21:37
  4h 42min JPY 122,970
  cancel cancel
  อุโนะ
  16:55
  21:37
zoom bar parts