อุสึโนะมิยะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出發時間:
20:39 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  20:47 - 03:00
  6h 13min JPY 7,150 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  20:47
  21:19
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:33
  22:05
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  22:26
  23:12
  沼田
  車站
  23:12
  03:00
 2. 2
  21:35 - 03:40
  6h 5min JPY 7,150 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  21:35
  21:59
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  22:05
  22:37
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  23:05
  23:52
  沼田
  車站
  23:52
  03:40
 3. 3
  21:10 - 03:40
  6h 30min JPY 5,280 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  21:10
  21:35
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:49
  23:02
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  23:05
  23:52
  沼田
  車站
  23:52
  03:40
 4. 4
  20:47 - 03:40
  6h 53min JPY 5,280 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  20:47
  21:19
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  22:50
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  23:05
  23:52
  沼田
  車站
  23:52
  03:40
 5. 5
  20:39 - 22:36
  1h 57min JPY 46,830
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  20:39
  22:36
zoom bar parts