อุสึโนะมิยะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出發時間:
08:16 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  08:32 - 10:20
  1h 48min JPY 8,580 1 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  08:32
  09:02
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  10:08
  上田
  車站
  溫泉口
  10:08
  10:20
 2. 2
  08:26 - 11:03
  2h 37min JPY 6,910 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  09:42
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:53
  上田
  車站
  お城口
  10:53
  10:57
  上田站前
  上田駅前
  公車站
  4番のりば
  11:00
  11:03
  Ario上田前
  アリオ上田前
  公車站
  11:03
  11:03
 3. 3
  08:22 - 11:03
  2h 41min JPY 6,910 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  08:22
  09:37
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:53
  上田
  車站
  お城口
  10:53
  10:57
  上田站前
  上田駅前
  公車站
  4番のりば
  11:00
  11:03
  Ario上田前
  アリオ上田前
  公車站
  11:03
  11:03
 4. 4
  08:22 - 11:05
  2h 43min JPY 6,710 1 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  08:22
  09:37
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:53
  上田
  車站
  溫泉口
  10:53
  11:05
 5. 5
  08:16 - 10:59
  2h 43min JPY 71,850
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  08:16
  10:59
zoom bar parts