อุสึโนะมิยะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
09:36 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  10:11 - 15:16
  5h 5min JPY 6,210 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:42
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  11:01
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  11:13
  11:38
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  11:45
  11:50
  立川
  車站
  timetable 時間表
  11:53
  12:59
  甲府
  車站
  南口
  12:59
  13:04
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:20
  13:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  13:49
  15:16
 2. 2
  09:37 - 15:16
  5h 39min JPY 4,340 IC JPY 4,340 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  09:37
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  11:14
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  12:59
  甲府
  車站
  南口
  12:59
  13:04
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:20
  13:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  13:49
  15:16
 3. 3
  09:37 - 15:16
  5h 39min JPY 4,340 IC JPY 4,340 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  09:37
  10:41
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  11:01
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  11:13
  11:38
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  11:45
  11:50
  立川
  車站
  timetable 時間表
  11:53
  12:59
  甲府
  車站
  南口
  12:59
  13:04
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:20
  13:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  13:49
  15:16
 4. 4
  09:44 - 16:41
  6h 57min JPY 4,780 IC JPY 4,780 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  11:18
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  11:26
  11:41
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  11:41
  11:46
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  12:05
  14:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  14:15
  14:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  14:45
  15:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  15:14
  16:41
 5. 5
  09:36 - 13:01
  3h 25min JPY 85,740
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  09:36
  13:01
zoom bar parts